Mentoren PROMENTOR

Wie

Wie zijn wij?

Vanuit onze werkervaring binnen de sector zorg en welzijn is onze interesse ontstaan voor mentorschap en met name het gebrek aan “wettelijke vertegenwoordiging” binnen deze sector.
We zien nog vaak dat er belangrijke beslissingen worden genomen door  of voor mensen die dit gezien hun beperking niet  zelfstandig kunnen.
Voor financiële zaken zijn indien nodig  wettelijke maatregelen getroffen maar met betrekking tot belangenbehartiging op het gebied van zorg en welzijn  is dit vaak niet formeel geregeld.

Iedereen heeft recht op een (wettelijk) vertegenwoordiger die de beslissingen neemt op het gebied waarop diegene (gedeeltelijk) wilsonbekwaam is verklaard.
Men wordt steeds meer verantwoordelijk gemaakt voor het regelen van eigen zorg. Dit vraagt om kennis van zaken.
Mentoren van Promentor zijn daarom op de hoogte van de ontwikkelingen rondom zorg en regelgeving.

Om de belangen van iemand goed te kunnen behartigen vraagt mentorschap naast een zekere mate van objectiviteit tevens betrokkenheid.
Wij vinden dat de invulling van mentorschap maatwerk is. Onze werkervaring en kennis binnen de sector zorg en welzijn is hierbij van toegevoegde waarde.
In overleg met de betreffende persoon  en eventuele betrokkenen worden hierover afspraken gemaakt.
Promentor biedt gegarandeerde bereikbaarheid en waarneming voor de cliënt  en betrokkenen.
Wij werken vanuit de kwaliteitseisen voor de professionele mentoren vanuit een vakkundige achtergrond, waarbij het persoonlijk contact voorop staat.

Wanneer u interesse heeft maken wij graag met u een afspraak voor een vrijblijvend informatief gesprek.