Over Stichting Promentor

Sinds 2014 biedt Stichting Promentor professioneel mentorschap. Wij werken vanuit de kwaliteitseisen voor professioneel mentoren met een vakkundige achtergrond, waarbij het persoonlijk contact voorop staat. Om de belangen van iemand goed te kunnen behartigen vraagt mentorschap objectiviteit en betrokkenheid.

Wij vinden dat de invulling van mentorschap maatwerk is. Onze werkervaring en kennis binnen de sector zorg en welzijn is hierbij van toegevoegde waarde.
In overleg met de betreffende persoon  en eventuele betrokkenen worden hierover afspraken gemaakt.

Het is belangrijk dat iedereen die niet zelfstandig voor zijn belangen kan opkomen vertegenwoordigd wordt. De zorg wordt complexer en de burger wordt steeds meer verantwoordelijk gemaakt voor het regelen van eigen zorg. Dit vraagt om kennis van zaken.
Mentoren van Promentor zijn daarom op de hoogte van de ontwikkelingen rondom zorg en regelgeving.

Stichting Promentor werkt met 3 mentoren:

-Karin Franken
-Irene de Nooijer
-Ellis van de Wiel

Promentor biedt gegarandeerde bereikbaarheid en waarneming voor de cliënt  en betrokkenen.

Promentor is lid van de beroepsvereniging NBPM.

Wanneer u vragen heeft of interesse in een vrijblijvend informatief gesprek, horen wij het graag.

Email: info@promentor.nl
Telefoonnummer: 085-0030999