Hoe

Hoe vraagt u (professioneel) mentorschap aan?

Er zijn verschillende beschermings mogelijkheden:

 • Onder curatelestelling
  Persoon verliest handelingsbekwaamheid, persoon en vermogen zijn beschermd. Verzoek via kantonrechter.
 • Onder bewindstelling
  Persoon is gedeeltelijk handelingsbekwaam, bewindvoerder werkt zoveel mogelijk samen met betrokkenen. Het vermogen van persoon is beschermd.
  Verzoek via kantonrechter.
 • Mentorschap
  Persoon is gedeeltelijk handelingsbekwaam, een mentor behartigd de immateriële belangen zoveel mogelijk of in de geest van de persoon.
  Verzoek via kantonrechter.

Sinds 1995 is de wet op mentorschap in werking  getreden. Deze wet is onderdeel van het burgerlijk wetboek.

Mentorschap kan worden aangevraagd door:

 • De persoon  zelf
 • Partner, kinderen, ouders, broer en zussen
 • Bewindvoerder of curator
 • Directie van de instelling  waar de betrokkene  zorg ontvangt.

 

De kantonrechter zal de situatie beoordelen en naar gelang het oordeel besluiten de mentor te benoemen.
De mentor staat onder toezicht van de kantonrechter en moet jaarlijks rapporteren en verantwoording afleggen.
Vanaf 2014 zal iedere 5 jaar het mentorschap  geëvalueerd worden en besluit de kantonrechter of het mentorschap beëindigd of voortgezet zal worden.

Naast het aanvragen van mentorschap  is er tevens de mogelijkheid om een verzoek tot ontslag  van de toegewezen mentor aan te vragen.

Wanneer u wenst kunnen wij u ondersteunen bij het indienen van de aanvraag.
Voor meer informatie en aanvraag formulier:

www.rechtspraak.nl
www.rijksoverheid.nl
Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren
Tarieven mentorschap 2016