Aanvraag mentorschap

Informatie en stappenplan voor aanvraag mentorschap

 1. Kennismaking

Mentor maakt kennis met betrokkenen en/ of  met degene die het mentorschap aanvraagt, de verzoeker.
Mentor maakt een mentorschapsplan, zoveel als mogelijk samen met betrokkene. Hierin worden de gemaakt afspraken vastgelegd.

 1. Formulieren invullen en versturen aan de rechtbank

Voor de aanvraag van mentorschap zijn de volgende formulieren nodig en moeten origineel aan de rechtbank verstuurd worden:

De volgende personen kunnen mentorschap aanvragen:
– Persoon zelf
– Familie tot in de 4-de graad
– Zorgverlener
– Bewindvoerder
– Officier van justitie

 • Akkoordverklaring:
  Familie dient voor zover dit mogelijk is laat hiermee weten dat zij het eens zijn met de aanvraag van een professionele mentor.
 • Mentorschapsplan:
  Afspraken tussen de betrokkene en de mentor.
 • (Medische) informatie:
  Verslag waaruit blijkt dat er sprake is van een (gedeeltelijk) wilsonbekwaamheid.
 • Bereidverklaring:
  Mentor verklaard zich hier mee bereid het mentorschap te willen uitvoeren.

 

 1. Zitting en beschikking

In de meeste gevallen worden de betrokkene, de verzoeker en mentor opgeroepen voor een zitting waarin de kantonrechter zal beslissen of de mentor benoemd gaat worden. Wanneer het besluit genomen is ontvangen de belanghebbenden: betrokkene, mentor en eventueel de bewindvoerder de beschikking. Vanaf dat moment is de mentor bevoegd.