Wanneer mentorschap

Wanneer er sprake is van cognitieve problematiek zoals;
– verstandelijke beperking
– psychiatrische ziektebeeld
– dementie
Is het nemen van beslissingen met betrekking tot zorg  vaak ingewikkeld.

Bij het nemen van een beslissing op het gebied van verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf en behandeling  is het van belang dat iemand:

  • de informatie over zijn ziekte of de behandeling begrijpt
  • de gevolgen van een eventueel genomen besluit kan overzien

Wanneer een persoon dit niet of gedeeltelijk niet kan is er sprake van wilsonbekwaamheid (ter zake).

In deze situatie is het belangrijk dat iemand zijn/haar belangen m.b.t. zorg vertegenwoordigt worden. Iedereen heeft recht op een (wettelijk) vertegenwoordiger die de beslissingen neemt op het gebied waarop de persoon (gedeeltelijk) wilsonbekwaam is verklaard.

Een mentor is een wettelijk vertegenwoordiger die benoemd is door de kantonrechter om voor of samen met de persoon een beslissing te nemen belangenbehartiging over verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf en behandeling. Uitgangspunt hierbij is de achtergrond, wens,  van de betrokkene zelf.

Meestal wordt de mentor gezocht in de directe familiekring. Dit lukt om verschillende redenen echter niet altijd. Promentor2 is er voor mensen die geen familieleden geschikt of beschikbaar  hebben om het mentorschap uit te voeren.