Waarom

Waarom professioneel mentorschap?

Mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of dementie, kunnen vaak niet meer zelfstandig, weloverwogen beslissingen nemen over de invulling van hun leven. Wanneer zij aangewezen zijn op zorg vanuit een instelling, kunnen zij vanwege die beperkingen geen gelijkwaardige gesprekspartner zijn naar de betreffende zorgverlener. Dit houdt in dat iemand anders naast hen zal moeten gaan staan om hun belangen te behartigen op het gebied van verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf en behandeling.

Iedereen heeft recht op een (wettelijk) vertegenwoordiger die de beslissingen neemt op het gebied waarop de persoon (gedeeltelijk) wilsonbekwaam is verklaard.

Iemand is wilsonbekwaam als hij (in een of meer situaties) niet in staat is zelfstandig verantwoorde beslissingen te nemen. Iemand is wilsonbekwaam als hij:

  • de informatie over zijn ziekte of de behandeling niet kan begrijpen
  • niet in staat is om zelf een besluit te nemen
  • de gevolgen van een eventueel genomen besluit niet kan overzien

Meestal wordt de mentor gezocht in de directe familiekring. Dit lukt om verschillende redenen echter niet altijd. Promentor2 is er voor mensen die geen familieleden geschikt of beschikbaar  hebben om mentorschap uit te voeren.
Sinds 2014 bestaat de mogelijkheid om mentorschap met twee personen uit te voeren.