Wat doet een professionele mentor

Promentor waakt actief over de belangen  en stemt de belangenbehartiging af op behoefte en mogelijkheden van de persoon.

Afhankelijk van de mogelijkheden van de betrokken treedt  Promentor ondersteunend, begeleidend, plaatsvervangend of vertegenwoordigend op.
Wij doen dit met respect, met inachtneming van het zelfbeschikkingsrecht  en nemen daarbij de godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en culturele achtergrond van de persoon als uitgangspunt.

Taken van de mentor*:

  • De mentor vertegenwoordigt de betrokkene indien sprake is van wilsonbekwaamheid ter zake
  • De mentor houdt contact met de cliënt en adviseert en ondersteund hem bij het nemen van een beslissing.
  • De mentor is contactpersoon voor de zorgverlening.
  • De mentor heeft regelmatig overleg met zorgverleners en neemt actief deel aan een zorgplan bespreking.
  • De mentor neemt initiatief tot het samenwerken aan de best mogelijke  invulling van de zorg  van en voor de cliënt.
  • De mentor is in overleg en in het belang van betrokkene gesprekspartner voor familie en netwerk.
  • De mentor legt jaarlijks schriftelijke verantwoording af aan de kantonrechter.

 

*De professionele mentor heeft vanuit de rechtbank een aantal uur per jaar beschikbaar voor de uitvoering van deze taken.  In de praktijk betekend dit dat wij gemiddeld 1x per 6 weken contact hebben met betrokkene of indien nodig .